Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy – o czym pamiętać? – ASMO-Solutions – agencja praca Niemcy – praca kierowcy CE i fachowcy
Praca w Niemczech dla Fachowców!
        |     LOGOWANIE     |     REJESTRACJA

TRANSPORT I LOGISTYKA

Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy – o czym pamiętać?

13.10.2019

Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy. Przepisy prawne dotyczące regulacji pracy kierowcy są zawiłe i bardzo skomplikowane. Nie może więc dziwić fakt, że wiele firm transportowych ma problem z przekazaniem odpowiednich wytycznych swoim pracownikom. Problemy te dotyczą przede wszystkim czasu pracy kierowcy – w tym również miejsc jej rozpoczęcia i zakończenia. Brak zapisów lub ich błędna forma na tachografach mogą narazić przedsiębiorstwo na grzywny i kary. O czym więc należy pamiętać?

Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy – wymogi prawne w zakresie pracy kierowcy

W pracy polskich kierowców zawodowych wiele zmian wniosły rozporządzenia i dyrektywy unijne, których podstawowym zadaniem było ujednolicanie przepisów obowiązujących na terenie całej Wspólnoty. Jednym z takich dokumentów jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34. Ustęp 7 tego artykułu porusza kwestię wprowadzania w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczyna się i kończy pracę.  

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy – o czym pamiętać?

Fragment tego przepisu wyraźnie wskazuje kierowcę, jako osobę odpowiedzialną za wprowadzenie oznaczenia państwa, w którym okres pracy został rozpoczęty lub zakończony. Kiedy należy je wskazywać?

Zawodowy kierowca w momencie rozpoczęcia pracy i uruchomienia tachografu ma obowiązek wprowadzenia miejsca, z którego rusza. Przykładowo, jeśli rozpoczyna on pracę o 9:00 w Niemczech, musi taką informację odnotować. Analogicznie sytuacja wygląda podczas kończenia okresu pracy – jeśli kończona jest o godzinie 18:30 w Polsce to taka informacja również musi się pojawić.

Przepis ten dotyczy również kierowców, którzy wykonują przejazdy tylko na terenie Polski. Zobowiązani są oni wówczas do wskazania państwa, w którym rozpoczynają i kończą okres wykonywania obowiązków. Nie muszą jednak wskazywać dokładnego województwa, ponieważ nasz kraj zrezygnował z takiego wymogu.

rozpoczęcie i zakończenie pracy

Inteligentny tachograf – wyjątek od przepisu

Mimo, że istnieje obowiązek wpisywania miejsca rozpoczęcia i zakończenia danego okresu pracy przez zawodowych kierowców, to istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Jest on oczywiście zapisany w rozporządzeniu, które reguluje tą kwestię i dotyczy tzw. ‘inteligentnych tachografów’. 

Jeśli kierowca prowadzi samochód, który posiada zamontowane urządzenie lokalizacyjne wyposażone w nadajnik GPS, jest on automatycznie zwolniony z obowiązku ręcznego wpisywania kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy. Taki tachograf robi to samodzielnie przez ustalanie lokalizacji.

Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy – kary i grzywny – ile trzeba zapłacić?

Brak wpisu miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy nie wiąże się w Polsce z żadną karą finansową – mimo to, warto je stosować. Pomagają lepiej kontrolować i analizować czas pracy kierowcy, których nieprzestrzeganie naraża firmę na poważne grzywny. Inaczej sytuacja wygląda w pozostałych krajach Europy Zachodniej – za brak odpowiednich zapisów grozi kara od 30 do nawet 150 euro w zależności od danego państwa.

 

Szukasz pracy jako kierowca CE w Niemczech? Sprawdź nasze aktualne pracy.