Renta w Niemczech 2023 - od ilu lat, ile wynosi, ile można dorobić?
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   
Strona główna » Strefa wiedzy » Renta w Niemczech 2023

Renta w Niemczech 2023

Renta w Niemczech 2023

27.11.2023

Renta w Niemczech 2023 - od ilu lat, ile wynosi, ile można dorobić?

Renta w Niemczech

Renta w Niemczech jest istotnym elementem systemu zabezpieczenia społecznego, mającym na celu zapewnienie wsparcia finansowego w różnych sytuacjach życiowych. Obejmuje ona emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty wdowią oraz inne świadczenia. Dla Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech, zrozumienie zasad i wymagań dotyczących renty jest kluczowe.

Renta w Niemczech od ilu lat? Minimalny okres ubezpieczeniowy

Renta w Niemczech jest dostępna po spełnieniu określonego minimalnego okresu ubezpieczenia. Okres ten różni się w zależności od rodzaju renty:

  • 5 lat – dla ogólnego okresu oczekiwania, obejmującego emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy i śmierci.
  • 20 lat – dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, gdy niezdolność wystąpiła przed spełnieniem ogólnego okresu oczekiwania.
  • 25 lat – dla emerytur górniczych i rent górniczych dla osób powyżej 50 roku życia.
  • 35 lat – dla emerytur osób z długim okresem ubezpieczeniowym oraz osób z ciężką niepełnosprawnością.
  • 45 lat – dla emerytur osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczeniowym.

Renta wdowia w Niemczech

Renta wdowia jest przyznawana osobom, których partner zmarł, o ile ten spełnił minimalny okres ubezpieczenia wynoszący 5 lat. Istnieją dwa rodzaje renty wdowiej:

Mała renta wdowia (Kleine Witwenrente)

Mała renta wdowia przysługuje, gdy zmarły partner spełnił minimalny okres ubezpieczenia wynoszący 5 lat, a małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski trwał co najmniej rok przed śmiercią. Jest wypłacana przez maksymalnie 24 miesiące i wynosi 25% renty, na którą miałby prawo zmarły partner.

Duża renta wdowia (Große Witwenrente)

Duża renta wdowia przysługuje wdowie/wdowcowi, który ukończył 47 lat, wychowuje dziecko lub posiada zmniejszoną zdolność do pracy zarobkowej. Wypłata tej renty nie ma ograniczeń czasowych i trwa do końca życia wdowy/wdowca, chyba że dojdzie do zawarcia kolejnego małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego. Wysokość renty to 55%, a w niektórych przypadkach 60% renty zmarłego partnera.

Renta podstawowa w Niemczech

Od 2021 roku w Niemczech została wprowadzona renta podstawowa, mającą na celu wsparcie osób, które pracowały wiele lat, lecz zarabiały poniżej średniej. Aby otrzymać dodatek, wymagane jest posiadanie co najmniej 33 lat okresów emerytalnych.

Kto ma prawo do renty podstawowej?

Do renty podstawowej maja prawo osoby, które przez wiele lat otrzymywały niskie wynagrodzenie tj. emeryci oraz renciści, którzy spełniają określone kryteria dotyczące minimalnego okresu ubezpieczenia i dochodów.

Kryteria przyznawania renty podstawowej:

Minimalny okres ubezpieczenia

Konieczne jest posiadanie co najmniej 33 lat tzw. okresów emerytury/renty podstawowej. Wliczane są tu m.in. okresy składek obowiązkowych z pracy zawodowej, okresy wychowywania dzieci, okresy opieki oraz okresy, w których otrzymano świadczenia w czasie choroby i rehabilitacji.

Prawo do renty podstawowej

Dochód w czasie życia zawodowego powinien wynosić najwyżej 80% przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa określa szczegółowe zasady dotyczące obliczania tej wartości. Niemieckie ubezpieczenie rentowe (Deutsche Rentenversicherung) automatycznie ustala, kto kwalifikuje się do otrzymania dodatku. Nie jest wymagane składanie osobnego wniosku.

Wysokość renty podstawowej

Szacowana średnia wysokość dodatku to około 75 euro miesięcznie, ale może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji. Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie i wypłacana razem z emeryturą/rentą ustawową.

Renta podstawowa stanowi ważny element wsparcia dla osób, które przez długi czas pracowały za wynagrodzenie poniżej średniej krajowej. Jest to uzupełnienie systemu emerytalnego, mające na celu zmniejszenie ryzyka ubóstwa w starszym wieku. Renta podstawowa wypłacana jest także osobom mieszkającym poza Niemcami, o ile spełniają jej kryteria. Okresy nabyte poza granicami Niemiec również są uwzględniane, o ile są zgodne z prawem europejskim.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy (Erwerbsminderungsrente) w Niemczech jest przyznawana osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie pracować. Dostępne są dwa rodzaje:

  • Całkowita niezdolność do pracy – gdy nie można pracować więcej niż 3 godziny dziennie.
  • Częściowa niezdolność do pracy – gdy można pracować od 3 do 6 godzin dziennie.

Renta z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy, a dodatkowy zarobek

Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą dorabiać, jednak istnieją limity zarobków. Przekroczenie tych limitów może wpłynąć na wysokość renty lub jej utratę.

Jakie są limity zarobków dla osób ze zmniejszoną zdolnością do pracy?

Limity zarobków dla osób pobierających rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy w Niemczech zależą od rodzaju renty i indywidualnych okoliczności.

Osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w Niemczech mogą dodatkowo zarobić do 6.300 euro rocznie. Jeśli zarobki przekroczą ten limit, 40% nadwyżki podlega odliczeniu od renty.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, limit zarobków ustala się indywidualnie, opierając się na najwyższych zarobkach osiągniętych w ciągu ostatnich 15 lat przed przyznaniem renty. Minimalny limit to 15.479,10 euro rocznie, a 40% kwoty zarobionej powyżej tego progu potrąca się z renty.

Ważne jest, aby osoby pobierające rentę regularnie sprawdzały swoje limity zarobkowe i dostosowywały do nich swoją działalność zawodową, aby uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych. Dodatkowo, warto skonsultować się z Deutsche Rentenversicherung lub doradcą emerytalnym w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących osobistych limitów zarobkowych.

Jak ubiegać się o rentę?

Wniosek o rentę składa się w Deutsche Rentenversicherung. Ważne jest szczegółowe udokumentowanie historii choroby i dostarczenie odpowiednich informacji medycznych.

Zrozumienie systemu rentowego w Niemczech jest kluczowe dla Polaków mieszkających i pracujących w tym kraju. Różnorodne rodzaje rent, wymagania dotyczące okresu ubezpieczeniowego oraz możliwości dorabiania do renty stanowią ważne aspekty, o których należy pamiętać. W razie potrzeby warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby upewnić się, że proces aplikacyjny przebiega sprawnie.

 

Czytaj także: Emerytura łączona z Polski i z Niemiec

Ile zarabia kierowca w Niemczech?

Ile zarabia zawodowy kierowca ciężarówki?

Zarobki kierowcy TIRa w Niemczech Ile zarabia kierowca zawodowy w Niemczech? Czy w innych krajach Europy zarobki kierowcy ciężarówki mogą być wyższe? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym Czytaj więcej…

Praca w magazynie

Korzyści z pracy magazynowej w Niemczech dla Polaków

Rynek pracy magazynowej w Niemczech Niemcy to kraj, który oferuje Polakom wiele atrakcyjnych okazji pracy, zwłaszcza w branży magazynowej. Ten sektor jest kluczowym elementem niemieckiej gospodarki, zapewniającym stały przepływ towarów Czytaj więcej…

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek?

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek?

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek? W ostatnich latach branża transportowa boryka się z poważnym problemem – brakiem kierowców ciężarówek. Niedobór kierowców obserwowany jest zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Czytaj więcej…

Steuer ID, Steuernummer - co to jest? jak uzyskać? gdzie znajdę?

Steuer ID, Steuernummer | Co to jest? Jak uzyskać i gdzie go znajdę?

Co to jest Steuer ID w Niemczech? Steuer ID, znany również jako IdNr (Identifikationsnummer), to niemiecki odpowiednik polskiego numeru PESEL. Jest to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny, przydzielany każdemu podatnikowi w Niemczech Czytaj więcej…

Braki pracowników wykwalifikowanych w Niemczech

Brak wykwalifikowanych fachowców w Niemczech

Brak wykwalifikowanych fachowców w Niemczech W ostatnim czasie Niemcy borykają się z poważnym problemem, brakiem wykwalifikowanych fachowców w różnych sektorach gospodarki. Od pielęgniarzy, przez rzemieślników, aż po specjalistów IT – Czytaj więcej…

Co zabrać ze sobą w trasę – niezbędnik kierowcy ciężarówki

Niezbędnik kierowcy ciężarówki

Co zabrać ze sobą w trasę? – niezbędnik kierowcy ciężarówki Samochód ciężarowy dla kierowcy zawodowego często staje się drugim domem. Jest to niewielka przestrzeń dlatego jej zagospodarowanie należy odpowiednio przemyśleć. Czytaj więcej…