Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   
Strona główna » Strefa wiedzy » Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech

Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech

Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech

06.12.2023

Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech

Przyczyny wypadków drogowych w Niemczech: porównanie z innymi krajami europejskimi

W Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, wypadki drogowe stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny. Według danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego, maj 2022 roku przyniósł wzrost liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych o 41% w porównaniu z majem 2021 roku. Zwraca uwagę fakt, że dane te są porównywalne z majem 2019, co wskazuje na to, że sytuacja wraca do stanu sprzed pandemii COVID-19.

Główne przyczyny wypadków drogowych w Niemczech

1. Błędy kierowców starszych lat: Znaczącym czynnikiem są błędy popełniane przez seniorów. W grupie osób powyżej 65. roku życia, odnotowano ich jako sprawców 69% ciężkich wypadków drogowych.

2. Naruszenia przepisów ruchu drogowego: Wśród starszych kierowców częstsze są błędy takie jak wymuszanie pierwszeństwa czy błędy przy skręcaniu. Młodsi kierowcy natomiast częściej dopuszczają się przekraczania prędkości i jazdy pod wpływem alkoholu.

3. Prędkość i styl jazdy: Prędkość i nieodpowiedzialne zachowania na drodze są ciągle wśród głównych przyczyn wypadków. Niemcy, znane z autostrad bez ograniczeń prędkości, są szczególnie podatne na wypadki spowodowane nadmierną prędkością.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

1. Ściślejsze kontrole zdolności do prowadzenia: Unia Europejska rozważa wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli zdolności kierowców do prowadzenia pojazdów, szczególnie wśród seniorów.

2. Edukacja i kampanie społeczne: Podnoszenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa drogowego oraz edukacja, zwłaszcza młodych kierowców, mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków.

3. Inwestycje w infrastrukturę drogową: Poprawa stanu dróg oraz lepsze oznakowanie mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków.

Szeroki wybór ofert pracy!

Znajdziemy pracę dla Ciebie!

Zobacz oferty pracy
Zadzwoń do nas - znajdziemy Ci pracę

Seniorzy, a wypadki drogowe w Niemczech

Istotnym czynnikiem w niemieckich wypadkach drogowych są seniorzy. Z danych wynika, że osoby powyżej 65. roku życia często są sprawcami ciężkich wypadków. Dla kierowców powyżej 75. roku życia, ten odsetek wynosi nawet 77%.

Przyczyny wypadków w różnych grupach wiekowych

Seniorzy częściej niż młodzi kierowcy odpowiadają za wypadki wynikające z wymuszenia pierwszeństwa i błędów przy manewrowaniu. Z kolei młodsi kierowcy częściej dopuszczają się przekroczenia prędkości i jazdy pod wpływem alkoholu.

Polityka Unii Europejskiej

UE planuje wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli zdolności do prowadzenia pojazdów, szczególnie wśród starszych kierowców, mimo oporu ze strony Niemiec.

Wypadki śmiertelne na drogach w Europie

Według raportu European Transport Safety Council, w 2021 roku w Europie zginęło 19 823 osób, co stanowi 5% wzrost względem poprzedniego roku. Niemcy z 2569 ofiarami śmiertelnymi zajmują trzecie miejsce pod względem liczby ofiar w Europie, za Francją (2947) i Włochami (2843).

Kraje z największą liczba ofiar w wypadkach drogowych:

  1. Francja – 2947
  2. Włochy – 2843
  3. Niemcy – 2569
  4. Polska – 2245
  5. Rumunia – 1779
  6. Wielka Brytania – 1610
  7. Hiszpania – 1508
  8. Grecja – 608
  9. Holandia – 582
  10. Portugalia – 514

Porównanie Polski z innymi krajami europejskimi

Polska, z 2245 ofiarami śmiertelnymi, znajduje się na czwartym miejscu pod względem liczby ofiar wśród wymienionych krajów. Polska odnotowuje także znaczący spadek liczby wypadków śmiertelnych o 46% w dekadzie, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie.

Bezpieczeństwo drogowe w perspektywie

Mimo że liczba ofiar wypadków drogowych w Europie spada, tempo tego spadku jest wolniejsze niż zakładano. Polska jest nadal jednym z mniej bezpiecznych krajów pod względem wypadków drogowych na milion mieszkańców (59 ofiar). Odnotowujemy  wyraźną poprawę w tym obszarze.

Główne przyczyny wypadków w Polsce

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, głównymi przyczynami wypadków są nieustąpienie pierwszeństwa, niedostosowanie prędkości do warunków oraz jazda pod wpływem alkoholu.

Zmiany w liczbie wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w Europie

Ogólny wzrost liczby ofiar śmiertelnych w 2022

W 2022 roku w Unii Europejskiej odnotowano wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 4% w stosunku do roku 2021, z łączną liczbą 20 678 zgonów. Z 32 krajów objętych monitoringiem programu PIN, tylko 13 odnotowało spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2022 roku. Słowenia, z największym spadkiem o 25%, a następnie Łotwa i Litwa z 18%, wykazują znaczące poprawy.

Cele UE i wyniki do osiągnięcia

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2030, w stosunku do poziomu z 2019 roku. Do 2022 roku, liczba ta zmniejszyła się o 9% w porównaniu z 2019 rokiem, co jest poniżej średniego rocznego spadku o 6,1%, potrzebnego do osiągnięcia unijnego celu redukcji o 17,2%.

Analiza dziesięciolecia

W latach 2012 i 2013 odnotowano pozytywne tendencje, z 8% spadkiem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Niestety, następne lata (2014-2019) przyniosły stagnację, z zaledwie 6-procentowym spadkiem. Rok 2020, ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu, przyniósł wyjątkowy spadek o 17% w porównaniu do 2019 roku. W 2021 roku również odnotowano spadek o 13% w stosunku do 2019 roku, jednak liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 5% w stosunku do 2020 roku.

Zapobieganie ofiarom śmiertelnym

W latach 2013-2022 w UE zapobiegnięto śmierci 39 553 osób na drogach, w porównaniu do liczby, jaka zostałaby odnotowana przy utrzymaniu wskaźników z 2012 roku. Aby osiągnąć unijny cel redukcji o 50% w ciągu 10 lat, konieczna była roczna redukcja o 6,7%.

Bezpieczeństwo drogowe w poszczególnych krajach

Norwegia jest najbezpieczniejszym krajem z perspektywy ofiar śmiertelnych na drogach, z 21 ofiarami na milion mieszkańców w 2022 roku. Szwecja z 22 ofiarami na milion mieszkańców podąża za Norwegią. W UE-27 średni wskaźnik śmiertelności na drogach wyniósł 46 ofiar na milion mieszkańców w 2022 roku. To znaczy spadek w porównaniu do 54 ofiar na milion w 2012 roku. Najwyższe wskaźniki śmiertelności notuje się w Rumunii i Serbii.

Podsumowanie

Analiza danych wskazuje na złożoność problemu wypadków drogowych w Europie, z różnymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo w różnych krajach. Niemcy, podobnie jak inne kraje europejskie, muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem drogowym. Dotyczy to szczególnie starzejącego się społeczeństwa.

Zobacz także: Seniorzy główną przyczyną poważnych wypadków w Niemczech

Formularz o wydanie dokumentu DA-1

Formularz DA1

Dokument DA1 Formularz DA1, niewielki, ale niezwykle ważny dokument. Jest kluczem do otrzymania opieki zdrowotnej za granicą w przypadku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. W dobie wzrastającej mobilności pracowników Czytaj więcej…

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek?

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek?

Dlaczego brakuje kierowców ciężarówek? W ostatnich latach branża transportowa boryka się z poważnym problemem – brakiem kierowców ciężarówek. Niedobór kierowców obserwowany jest zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Czytaj więcej…

Dodatkowe uprawnienia dla kierowcy na BDF

Nie taki BDF straszny – czyli jak zdobyć dodatkowe uprawnienia

Obecnie dość szybko wzrasta zapotrzebowanie na kierowców pojazdów współpracujących z systemami BDF. Są one często wykorzystywane do przewozu poczty i przesyłek kurierskich. Wiosna i lato to dobry moment na to, Czytaj więcej…

Karta kierowcy - gdzie wyrobic kartę?

Karta kierowcy wniosek online, pdf do druku – jak sprawdzić status karty?

Karta kierowcy (nazywana też kartą do tachografu) w odróżnieniu od prawa jazdy, to dokument, którego nie musi posiadać każdy kierowca. Karta kierowcy dotyczy osób obsługujących konkretne pojazdy, a mianowicie kierowców Czytaj więcej…

tachograf - kierowcy CE Niemcy

Tachograf i nowe technologie

W jaki sposób inteligentny tachograf oraz nowe technologie mogą wpłynąć na branżę oraz jak rozwiązać problem parkingowy w Niemczech? Poznaj pomysły kierowców zebrane w naszym raporcie!

Praca kierowcy zawodowego

Praca Kierowcy zawodowego: zalety i wyzwania

Kierowca zawodowy to jedno z zawodów, które odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Bez nich nie mielibyśmy dostępu do wielu produktów i usług, które codziennie używamy. Praca kierowcy zawodowego może Czytaj więcej…