Praca w Polsce, czy w Niemczech? – ASMO-Solutions – agencja praca Niemcy – praca kierowcy CE i fachowcy
Praca w Niemczech dla Fachowców!
        |     LOGOWANIE     |     REJESTRACJA

TRANSPORT I LOGISTYKA

Praca w Polsce, czy w Niemczech?

27.02.2021

 

Raport. Część I

Gdzie wolą pracować kierowcy? W polskiej czy w niemieckiej firmie?

Polscy kierowcy o warunkach zatrudnienia w Polsce i w Niemczech.

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu do lektury raport “Polscy kierowcy samochodów ciężarowych o warunkach zatrudnienia w Polsce i w Niemczech”. Publikacja powstała w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę ASMO Solutions w partnerstwie z portalem www.etransport.pl.

Od ponad 10 lat obserwujemy zmiany na niemieckim rynku pracy kierowców zawodowych. Dynamicznie rozwijający się rynek przeżywa obecnie renesans, jednocześnie branżę czekają nowe wyzwania związane z powiększającym się problemem braku pracowników czy wdrażaniem nowych technologii.

Zależało nam na głębszym poznaniu branży i jej analizie — z perspektywy kierowcy i pracodawcy. Dlatego spojrzeliśmy w przyszłość analizując główne nagłaśniane przez media, instytuty badawcze oraz poruszane przez polskich kierowców problemy. Poddaliśmy je analizie na zasadzie pogłębionych wywiadów z kierowcami. W efekcie niniejszy dokument jest zbiorem najistotniejszych problemów stojących przed branżą.

W pierwszym rozdziale zebraliśmy dane związane ze stażem zawodowym kierowców. Kierowcy odpowiedzieli na pytania związane z obecnym miejscem pracy i wskazali najczęstsze problemy w miejscach zatrudnienia.