Czas pracy kierowcy- jak go liczyć? Co powinieneś wiedzieć?
Praca w Niemczech dla Fachowców!
     

Jak liczyć czas pracy kierowcy?

Jak liczyć czas pracy kierowcy?

26.01.2022

Czas pracy kierowcy jest to zbiór ustaleń, inaczej mówiąc regulacji, stworzonych na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz Rozporządzenia 561/2006/WE z dnia 15 marca 2006 regulująca czas prowadzenia i umowy AETR z dnia 30 sierpnia 1999 r.

Przestrzeganie dobowego i tygodniowego czasu pracy kierowcy jest istotne ze wzglądu na bezpieczeństwo zarówno pracownika, jak i innych uczestników ruchu drogowego. obowiązujące regulacje dotyczą nie tylko kierowców samochodów ciężarowych, ale też autobusów czy autokarów.

Jak liczyć czas pracy kierowcy ciężarówki?

Praca kierowcy nie należy do łatwych. Życie w drodze, odpowiedzialność za ciężarówkę i terminowe dostarczenie ładunku: do Twoich obowiązków zalicza się sporo zadań. Nie oznacza to jednak, że nie zasługujesz na odpoczynek: czas pracy kierowcy jest limitowany regulacjami, do których musisz się stosować. Jak wygląda rozliczanie czasu pracy kierowców?

Czas jazdy kierowcy zawodowego: przepisy

Transport drogowy cały czas intensywnie się rozwija. Potrzeba zwiększania jakości usług sprawiła, że niezbędne stało się regulowanie czasu pracy kierowców. Aby nie tylko zapewnić im komfortowe warunki pracy, ale również bezpieczeństwo. Jednocześnie konieczne stało się ujednolicenie przepisów dla wszystkich państw Europy, by procedury przewozu były łatwiejsze, a przewozy – terminowe. Zasady dotyczące czasu pracy kierowców dotyczą również Ciebie. Jeśli na co dzień zajmujesz się prowadzeniem pojazdu o wadze powyżej 3,5 tony, który wykonuje transport drogowy.

Dzienny czas pracy kierowcy

Jaki jest dopuszczalny dzienny czas pracy kierowcy? Warto na początek zaznaczyć, że do dziennego czasu pracy zalicza się wyłącznie prowadzenie pojazdu, a nie inne zadania, takie jak troska o samochód czy sprawdzanie ładunku.

Dzienny czas pracy kierowcy może zatem wynosić maksymalnie 9 godzin w ciągu doby. Dopuszczalny jest maksymalny czas przepracowany wydłużony do 10 godzin, ale jest to możliwe tylko dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli). Jeśli zatem prowadzisz przez 10 godzin w poniedziałek i środę, na kolejne przedłużenie czasu za kierownicą musisz poczekać do kolejnego poniedziałku. W przeciwnym wypadku pojawi się naruszenie czasu pracy, które może zostać ukarane mandatem.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

W przepisach pojawił się również tygodniowy czas pracy kierowcy. Według wytycznych nie może on przekroczyć 56 godzin tygodniowo. To maksymalny czas pracy kierowcy. Jednak nie zawsze będziesz mógł pracować tak długo. W dwóch kolejnych tygodniach nie możesz prowadzić dłużej niż przez 90 godzin. Jak liczyć ilość godzin przepracowanych w kolejnych tygodniach? Jeśli w pierwszym tygodniu pracowałeś przez 56 godzin, w kolejnym możesz kierować pojazdem tylko przez 34 godziny, aby nie przekroczyć regulaminowych 90 godzin. Zwróć więc na to uwagę, by odpowiednio rozplanować czas pracy. 

Wydłużenie czasu pracy kierowcy zawodowego

Ważne: na wydłużenie dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o maksymalnie 1 lub 2 godziny oraz odstępstwo od 24-godzinnego okresu kontrolnego przy powrocie do bazy, lub powrocie do domu na odpoczynek tygodniowy zezwalają obowiązujące od 20 sierpnia 2020 roku przepisy wprowadzone w ramach Pakietu Mobilności. Odstępstwa są możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków z art. 12 rozporządzenia 561/2006.

Okoliczności muszą być wyjątkowe, a dalsza podróż nie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu.

Wydłużenie jazdy do 2 godzin jest możliwe po wykorzystaniu 30 minut przerwy i w celu powrotu na regularny odpoczynek tygodniowy.

Odstępstwa wymagają odpowiedniego, odręcznego udokumentowania na wykresówce urządzenia rejestrującego. Na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy, najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Rozliczanie czasu pracy kierowców: jak obliczyć czas pracy kierowcy?

Jak liczyć ten czas? Pomocny okaże się na pewno tachograf, który rejestruje pokonaną przez Ciebie odległość, czas spędzony za kółkiem czy prędkość. Zwracaj uwagę na jego wskazania, bowiem to właśnie tachograf poddawany jest kontrolom. Jak obliczyć czas pracy kierowcy, aby nie narazić się na mandat? Zachęcamy też do robienia notatek w kalendarz. Pamiętaj, aby wpisywać do niego czas swojej pracy, co ułatwi Ci zaplanowanie dostawy.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i dowiedziałeś się czegoś więcej na temat rozliczania czasu pracy kierowców. W razie dodatkowych pytań zwróć się do swojego pracodawcy lub sprawdź przepisy prawne. Powinieneś bezwarunkowo stosować się do wytycznych czasu jazdy kierowcy, by nie narazić siebie i firmy na dodatkowe koszty.

Poznaj ofert pracy dla kierowcy ciężarówki w Niemczech: OFERTY