Formularz kwestionariusza - Agencja pracy ASMO Solutions
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   

Formularz kwestionariusza

Strona główna » Formularz kwestionariusza

Kwestionariusz osobowy

1. Dane osobowe

Zdjęcie

Proporcje zdjęcia: 3/4 (np. 300px szerokość i 400px wysokość)


mężczyzna
kobieta


2. Wykonywany zawód

tak
nie

bez wykształcenia
zasadnicze
średnie
wyższe


tak
nie

Ważne: wypełnij punkty 3 i 4 tylko, jeśli pracowałeś w Niemczech

3. Numer podatkowy4. Ubezpieczenie

5. Doświadczenie zawodowe – 3 ostatnie miejsca pracy6. Oświadczenie pracownika

Potwierdzam, iż zawarte informacje są zgodne z prawdą i zapewniam, że poinformuję mojego pracodawcę o zaistniałych zmianach.

Jednocześnie oświadczam, że odesłanie do ASMO Solutions wypełnionego formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości zawartych
w nim danych.