Co wlicza się do czasu pracy kierowcy? – ASMO-Solutions – agencja praca Niemcy – praca kierowcy CE i fachowcy
Praca w Niemczech dla Fachowców!
        |     LOGOWANIE     |     REJESTRACJA

TRANSPORT I LOGISTYKA

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy?

27.10.2020

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 

1) prowadzenie pojazdu;

2) załadowywanie i rozładowywanie pojazdu;

3) czynności spedycyjne;

4) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

5) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa

osób, pojazdu i rzeczy;

6) niezbędne formalności administracyjne.

 

 

 

DO CZASU PRACY KIEROWCY NIE WLICZA SIĘ?

1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku:

4) przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1

[art. 7 ustawy o czasie pracy kierowców]

 

KIEDY JESTEM NA DYŻURZE ?

 

Dyżur jest wtedy, kiedy poza swoimi normalnymi godzinami pracy pozostajesz w wyznaczonym miejscu i czasie

przez pracodawcę i jesteś w pełnej gotowości do pracy.

Dyżur może wynikać z trzech sytuacji:

 

1) Sytuacji, w której musisz pozostać w dyspozycji pracodawcy, po swoich normalnych godzinach pracy, we

wskazanym przez pracodawcę miejscu i czasie. W tym wypadku pracodawca w 100% rekompensuje czas

twojej „dyspozycyjności” w ramach dyżuru.

 

2) Drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy np. jedziesz na podwójnej obsadzie, ale nie prowadzisz.

 

3) W trzecim przypadku, „dyżur” może wynikać z sytuacji formalnych wynikających z ustaw, rozporządzeń i

umów międzynarodowych np. Kolejka na granicy, przeprawa promowa, zakaz ruchu itp.