Certyfikat, zaświadczenie ADR do przewozu substancji niebezpiecznych
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   
Strona główna » Praca Niemcy - warto wiedzieć » Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

28.06.2023

Zaświadczenie ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest dokumentem potwierdzającym, że kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą transportu drogowego niebezpiecznych substancji. Jest to certyfikat wymagany dla zawodowych kierowców przewożących towary i substancje niebezpieczne.

Aby uzyskać certyfikat ADR kierowcy zawodowego, należy przejść odpowiednie szkolenie, które obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. W czasie szkolenia kierowca zdobywa wiedzę na temat kategorii i właściwości niebezpiecznych substancji, zasad pakowania, oznakowania i etykietowania, postępowania w przypadku awarii, a także przepisów dotyczących transportu tych substancji.

Po zakończeniu szkolenia, kierowca musi zdać egzamin, który sprawdza jego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z transportem niebezpiecznych substancji. Po zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje certyfikat ADR, który jest ważny przez określony czas (zazwyczaj 5 lat) i musi być regularnie odnawiany poprzez kolejne szkolenia.

Certyfikat ADR jest niezbędny dla kierowców, którzy przewożą niebezpieczne substancje, takie jak substancje chemiczne, paliwa, materiały wybuchowe czy radioaktywne. Bez tego certyfikatu nielegalne jest przewożenie takich substancji drogą lądową.
 

Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ADR

Substancje niebezpieczne podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Umowa ADR jest stosowana we wszystkich państwach w celu ujednolicenia oznakowania towarów niebezpiecznych. Stosuje się ją po to, żeby służby ratownicze reagowały odpowiednio na różne typy zagrożenia, niezależnie od kraju w którym do niego dojdzie. Toteż każda substancja niebezpieczna posiada swoją indywidualną klasę zagrożeń i przypisane ściśle oznakowanie, które wskazuje na daną klasę. Dzięki temu łatwo określić jaki rodzaj materiałów niebezpiecznych jest przewożony w danym pojeździe i jak reagować na zagrożenie spowodowane wypadkiem z udziałem tego pojazdu.

 

Jak uzyskać certyfikat ADR?

1. Należy przejść kurs ADR dla kierowców
w wybranej firmie, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia takiego kursu:

 • Kurs ADR początkowy – jest przeznaczony zarówno dla Kierowców zawodowych CE, C, którzy chcą po raz pierwszy ubiegać się o uprawnienia ADR, oraz dla kierowców których uprawnienia wygasły
 • Kurs ADR uzupełniający – przeznaczony dla kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR, a chcą je przedłużyć w ostatnim roku ważnosci (okres ważności uprawnień ADR to 5 lat)

2. Należy zdać egzamin państwowy kończący dany kurs ADR
Do egzaminu trzeba przystąpić do 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu. W tym samym okresie, o ile zajdzie taka potrzeba należy przystąpić do egzaminów poprawkowych.
Do formularza zgłoszeniowego załącz fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm.
Własnoręczny podpis złóż w odpowiedniej ramce formularza.
Pobierz wzór formularza zgłoszeniowego

3. Należy dokonać opłaty za wydanie dokumentu, certyfikatu ADR
Koszt, cena za wydanie dokumentu zaświadczenia ADR to 50,50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.
50 zł to koszt wydania zaświadczenia ADR, 50 gr to koszt na pokrycie działania centralnej ewidencji kierowców (CEPiK)

4. Należy odebrać zaświadczenie ADR
w Urzędzie Marszałkowskim (o ile taka dyspozycja została wybrana) w innym wypadku dokument zostanie wysłany na adres zamieszkania
Czaas oczekiwania na zaświadczenie ADR to 7 dni roboczych od zdania egzaminu.

 

Zaświadczenie ADR Kierowcy zawodowego

Do czego uprawnia ADR podstawowy?

Podaczas kursu uzyskamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Na kursie podstawowym dowiesz się o warunkach przewozu, sposobach oznakowania, warunkach załadunku, wyładunku materiałów niebezpiecznych i wymaganiach dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne.
Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
Certyfikat ADR podstawowy upoważnia do przewozu substancji, towarów niebezpiecznych sklasyfikowanych na powyższej liście klas zagrożeń, poza transportem materiałów niebezpiecznych w cysternach, oraz substancji w klasach 1 i 7.

 
Certyfikat ADR - wzór zaświadczenia

Kurs specjalistyczny ADR do czego upoważnia?

Przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego.
Kurs specjalistyczny upoważnia do:

 • przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, (jak wskazuje nazwa upoważnia do transportu w cysternach wszelkiego rodzaju substancji niebezpiecznych, łatwopalnych)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 1, (upoważnia do transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 7 (upoważnia do przewozu materiałów promieniotwórczych)

Jeżeli chcesz pracować jako kierowca cysterny i przewozić materiały niebezpieczne, łatwopalne jak np. paliwo musisz posiadać certyfikat ADR na cysterny.

 
 

Ile czeka się na zaświadczenie ADR

Jeśli zdasz egzamin, to ciągu 3 dni od dnia egzaminu, przewodniczący komisji przekazuje informacje o tym marszałkowi województwa, który wyda ci zaświadczenie ADR.
Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu na adres zamieszkania lub w urzędzie marszałkowskim (o ile taki sposób odbioru wcześniej zgłaszałeś)

 

Zaświadczenie ADR wzór

Certyfikat ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy.
Wzór zaświadczenia jest pokazany na zdjęciach powyżej, awers i rewers.

 

Braki pracowników wykwalifikowanych w Niemczech

Brak wykwalifikowanych fachowców w Niemczech

Brak wykwalifikowanych fachowców w Niemczech W ostatnim czasie Niemcy borykają się z poważnym problemem, brakiem wykwalifikowanych fachowców w różnych sektorach gospodarki. Od pielęgniarzy, przez rzemieślników, aż po specjalistów IT – Czytaj więcej…

Polskie zwolnienie lekarskie w Niemczech

Polskie zwolnienie lekarskie w Niemczech

Zwolnienie lekarskie jest kluczowym dokumentem dla pracowników na całym świecie. W przypadku pracowników polskich pracujących w Niemczech, pojawia się pytanie, czy zwolnienia lekarskie wystawione przez polskich lekarzy są uznawane przez Czytaj więcej…

Kierowca skoczek – co warto wiedzieć o takim trybie pracy?

Kierowca skoczek – co warto wiedzieć o takim trybie pracy?

Poszukując informacji na temat pracy skoczka w firmach transportowych, możesz spotkać się z opiniami, że jest to zajęcie dla młodych i niedoświadczonych kierowców, w dodatku słabo wynagradzane. Nic bardziej mylnego. Czytaj więcej…

Karta kierowcy - gdzie wyrobic kartę?

Karta kierowcy wniosek online, pdf do druku – jak sprawdzić status karty?

Karta kierowcy (nazywana też kartą do tachografu) w odróżnieniu od prawa jazdy, to dokument, którego nie musi posiadać każdy kierowca. Karta kierowcy dotyczy osób obsługujących konkretne pojazdy, a mianowicie kierowców Czytaj więcej…

Praca za granicą, praca w Niemczech przez agencję pracy

Praca w Niemczech: Rynek niemiecki kusi ofertami zatrudnienia kierowców CE

Niemiecki rynek pracy zwiększa zapotrzebowanie na kierowców C+E. Od wybuchu wojny w Ukrainie wielu kierowców CE wróciło do swojego kraju, a co za tym idzie w firmach transportowych powstało wiele Czytaj więcej…

Urlaubsgeld - dodatek urlopowy w Niemczech

Urlaubsgeld – dodatek urlopowy w Niemczech

Co to jest Urlaubsgeld? Urlaubsgeld, znane również jako dodatek wakacyjny, to forma dodatkowego wynagrodzenia, którą pracodawca może wypłacić swoim pracownikom oprócz regularnego wynagrodzenia. Jest to popularna praktyka w wielu krajach, Czytaj więcej…