Certyfikat, zaświadczenie ADR do przewozu substancji niebezpiecznych
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   
Strona główna » Praca Niemcy - warto wiedzieć » Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

28.06.2023

Zaświadczenie ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest dokumentem potwierdzającym, że kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą transportu drogowego niebezpiecznych substancji. Jest to certyfikat wymagany dla zawodowych kierowców przewożących towary i substancje niebezpieczne.

Aby uzyskać certyfikat ADR kierowcy zawodowego, należy przejść odpowiednie szkolenie, które obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. W czasie szkolenia kierowca zdobywa wiedzę na temat kategorii i właściwości niebezpiecznych substancji, zasad pakowania, oznakowania i etykietowania, postępowania w przypadku awarii, a także przepisów dotyczących transportu tych substancji.

Po zakończeniu szkolenia, kierowca musi zdać egzamin, który sprawdza jego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z transportem niebezpiecznych substancji. Po zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje certyfikat ADR, który jest ważny przez określony czas (zazwyczaj 5 lat) i musi być regularnie odnawiany poprzez kolejne szkolenia.

Certyfikat ADR jest niezbędny dla kierowców, którzy przewożą niebezpieczne substancje, takie jak substancje chemiczne, paliwa, materiały wybuchowe czy radioaktywne. Bez tego certyfikatu nielegalne jest przewożenie takich substancji drogą lądową.
 

Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ADR

Substancje niebezpieczne podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Umowa ADR jest stosowana we wszystkich państwach w celu ujednolicenia oznakowania towarów niebezpiecznych. Stosuje się ją po to, żeby służby ratownicze reagowały odpowiednio na różne typy zagrożenia, niezależnie od kraju w którym do niego dojdzie. Toteż każda substancja niebezpieczna posiada swoją indywidualną klasę zagrożeń i przypisane ściśle oznakowanie, które wskazuje na daną klasę. Dzięki temu łatwo określić jaki rodzaj materiałów niebezpiecznych jest przewożony w danym pojeździe i jak reagować na zagrożenie spowodowane wypadkiem z udziałem tego pojazdu.

 

Jak uzyskać certyfikat ADR?

1. Należy przejść kurs ADR dla kierowców
w wybranej firmie, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia takiego kursu:

 • Kurs ADR początkowy – jest przeznaczony zarówno dla Kierowców zawodowych CE, C, którzy chcą po raz pierwszy ubiegać się o uprawnienia ADR, oraz dla kierowców których uprawnienia wygasły
 • Kurs ADR uzupełniający – przeznaczony dla kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR, a chcą je przedłużyć w ostatnim roku ważnosci (okres ważności uprawnień ADR to 5 lat)

2. Należy zdać egzamin państwowy kończący dany kurs ADR
Do egzaminu trzeba przystąpić do 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu. W tym samym okresie, o ile zajdzie taka potrzeba należy przystąpić do egzaminów poprawkowych.
Do formularza zgłoszeniowego załącz fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm.
Własnoręczny podpis złóż w odpowiedniej ramce formularza.
Pobierz wzór formularza zgłoszeniowego

3. Należy dokonać opłaty za wydanie dokumentu, certyfikatu ADR
Koszt, cena za wydanie dokumentu zaświadczenia ADR to 50,50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.
50 zł to koszt wydania zaświadczenia ADR, 50 gr to koszt na pokrycie działania centralnej ewidencji kierowców (CEPiK)

4. Należy odebrać zaświadczenie ADR
w Urzędzie Marszałkowskim (o ile taka dyspozycja została wybrana) w innym wypadku dokument zostanie wysłany na adres zamieszkania
Czaas oczekiwania na zaświadczenie ADR to 7 dni roboczych od zdania egzaminu.

 

Zaświadczenie ADR Kierowcy zawodowego

Do czego uprawnia ADR podstawowy?

Podaczas kursu uzyskamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Na kursie podstawowym dowiesz się o warunkach przewozu, sposobach oznakowania, warunkach załadunku, wyładunku materiałów niebezpiecznych i wymaganiach dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne.
Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
Certyfikat ADR podstawowy upoważnia do przewozu substancji, towarów niebezpiecznych sklasyfikowanych na powyższej liście klas zagrożeń, poza transportem materiałów niebezpiecznych w cysternach, oraz substancji w klasach 1 i 7.

 
Certyfikat ADR - wzór zaświadczenia

Kurs specjalistyczny ADR do czego upoważnia?

Przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego.
Kurs specjalistyczny upoważnia do:

 • przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, (jak wskazuje nazwa upoważnia do transportu w cysternach wszelkiego rodzaju substancji niebezpiecznych, łatwopalnych)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 1, (upoważnia do transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 7 (upoważnia do przewozu materiałów promieniotwórczych)

Jeżeli chcesz pracować jako kierowca cysterny i przewozić materiały niebezpieczne, łatwopalne jak np. paliwo musisz posiadać certyfikat ADR na cysterny.

 
 

Ile czeka się na zaświadczenie ADR

Jeśli zdasz egzamin, to ciągu 3 dni od dnia egzaminu, przewodniczący komisji przekazuje informacje o tym marszałkowi województwa, który wyda ci zaświadczenie ADR.
Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu na adres zamieszkania lub w urzędzie marszałkowskim (o ile taki sposób odbioru wcześniej zgłaszałeś)

 

Zaświadczenie ADR wzór

Certyfikat ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy.
Wzór zaświadczenia jest pokazany na zdjęciach powyżej, awers i rewers.

 

Wohnegeld - co to jest i ile wynosi?

Wohngeld – zasiłek mieszkaniowy w Niemczech

Wohngeld 2024 W 2024 roku Wohngeld, niemiecki dodatek, zasiłek mieszkaniowy, pozostaje istotnym wsparciem dla osób i rodzin o niższych dochodach. Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów mieszkaniowych i zapewnienie Czytaj więcej…

Dlaczego kierowcy wybierają niemckiego pracodawcę!

Dlaczego kierowcy wybierają niemieckiego pracodawcę?

Z przeprowadzonego badania ankietowego wśród 178 kierowców samochodu ciężarowego aż 91 zadeklarowało, że było lub jest zatrudnionym przez niemieckiego pracodawcę.  Stanowi to aż 51,1 procent badanych kierowców.   Raport. Część Czytaj więcej…

Słówka, zwroty po niemiecku dla kierowców - mini słowniczek

Słówka, zwroty po niemiecku dla kierowców – mini słowniczek

Przydatne słówka, zdania, zwroty po niemiecku dla kierowców Poniżej znajdziesz podstawowe słówka, zdania, zwroty po niemiecku dla kierowców. Ten mini słowniczek pomoże Ci w codziennych sytuacjach, ułatwiając komunikację i rozwiązywanie Czytaj więcej…

Praca dla par - Niemcy

Jak znaleźć pracę za granicą dla par bez języka – gdzie szukać?

Praca za granicą = rozłąka z najbliższą nam osobą Rozstanie z najbliższą osobą to jedna z głównych wad w pracy za granicą na które skarżą się osoby decydujące się na Czytaj więcej…

Praca kierowca BDF

Sezon na Kierowców BDF w Niemczech

Czy jesteś gotowy na pracę, która nie tylko daje satysfakcję, ale także oferuje imponujące zarobki? Właśnie nadchodzi najlepszy czas, aby rozważyć karierę jako kierowca BDF w Niemczech, szczególnie teraz, gdy Czytaj więcej…

Zakup nieruchomości w Niemczech

Zakup nieruchomości w Niemczech

Zakup nieruchomości w Niemczech to poważna decyzja, która wymaga gruntownej wiedzy i przygotowania. Niemcy, ze względu na swoją bliskość i stabilny rynek nieruchomości, są atrakcyjnym kierunkiem dla wielu Polaków. W Czytaj więcej…