Certyfikat, zaświadczenie ADR do przewozu substancji niebezpiecznych
Praca w Niemczech dla Fachowców!
   
Strona główna » Praca Niemcy - warto wiedzieć » Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

Zaświadczenie ADR do kierowania ciężarówką przewożącą substancje niebezpieczne

28.06.2023

Zaświadczenie ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest dokumentem potwierdzającym, że kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą transportu drogowego niebezpiecznych substancji. Jest to certyfikat wymagany dla zawodowych kierowców przewożących towary i substancje niebezpieczne.

Aby uzyskać certyfikat ADR kierowcy zawodowego, należy przejść odpowiednie szkolenie, które obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. W czasie szkolenia kierowca zdobywa wiedzę na temat kategorii i właściwości niebezpiecznych substancji, zasad pakowania, oznakowania i etykietowania, postępowania w przypadku awarii, a także przepisów dotyczących transportu tych substancji.

Po zakończeniu szkolenia, kierowca musi zdać egzamin, który sprawdza jego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z transportem niebezpiecznych substancji. Po zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje certyfikat ADR, który jest ważny przez określony czas (zazwyczaj 5 lat) i musi być regularnie odnawiany poprzez kolejne szkolenia.

Certyfikat ADR jest niezbędny dla kierowców, którzy przewożą niebezpieczne substancje, takie jak substancje chemiczne, paliwa, materiały wybuchowe czy radioaktywne. Bez tego certyfikatu nielegalne jest przewożenie takich substancji drogą lądową.
 

Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ADR

Substancje niebezpieczne podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Umowa ADR jest stosowana we wszystkich państwach w celu ujednolicenia oznakowania towarów niebezpiecznych. Stosuje się ją po to, żeby służby ratownicze reagowały odpowiednio na różne typy zagrożenia, niezależnie od kraju w którym do niego dojdzie. Toteż każda substancja niebezpieczna posiada swoją indywidualną klasę zagrożeń i przypisane ściśle oznakowanie, które wskazuje na daną klasę. Dzięki temu łatwo określić jaki rodzaj materiałów niebezpiecznych jest przewożony w danym pojeździe i jak reagować na zagrożenie spowodowane wypadkiem z udziałem tego pojazdu.

 

Jak uzyskać certyfikat ADR?

1. Należy przejść kurs ADR dla kierowców
w wybranej firmie, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia takiego kursu:

 • Kurs ADR początkowy – jest przeznaczony zarówno dla Kierowców zawodowych CE, C, którzy chcą po raz pierwszy ubiegać się o uprawnienia ADR, oraz dla kierowców których uprawnienia wygasły
 • Kurs ADR uzupełniający – przeznaczony dla kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR, a chcą je przedłużyć w ostatnim roku ważnosci (okres ważności uprawnień ADR to 5 lat)

2. Należy zdać egzamin państwowy kończący dany kurs ADR
Do egzaminu trzeba przystąpić do 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu. W tym samym okresie, o ile zajdzie taka potrzeba należy przystąpić do egzaminów poprawkowych.
Do formularza zgłoszeniowego załącz fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm.
Własnoręczny podpis złóż w odpowiedniej ramce formularza.
Pobierz wzór formularza zgłoszeniowego

3. Należy dokonać opłaty za wydanie dokumentu, certyfikatu ADR
Koszt, cena za wydanie dokumentu zaświadczenia ADR to 50,50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.
50 zł to koszt wydania zaświadczenia ADR, 50 gr to koszt na pokrycie działania centralnej ewidencji kierowców (CEPiK)

4. Należy odebrać zaświadczenie ADR
w Urzędzie Marszałkowskim (o ile taka dyspozycja została wybrana) w innym wypadku dokument zostanie wysłany na adres zamieszkania
Czaas oczekiwania na zaświadczenie ADR to 7 dni roboczych od zdania egzaminu.

 

Zaświadczenie ADR Kierowcy zawodowego

Do czego uprawnia ADR podstawowy?

Podaczas kursu uzyskamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Na kursie podstawowym dowiesz się o warunkach przewozu, sposobach oznakowania, warunkach załadunku, wyładunku materiałów niebezpiecznych i wymaganiach dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne.
Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
Certyfikat ADR podstawowy upoważnia do przewozu substancji, towarów niebezpiecznych sklasyfikowanych na powyższej liście klas zagrożeń, poza transportem materiałów niebezpiecznych w cysternach, oraz substancji w klasach 1 i 7.

 
Certyfikat ADR - wzór zaświadczenia

Kurs specjalistyczny ADR do czego upoważnia?

Przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego.
Kurs specjalistyczny upoważnia do:

 • przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, (jak wskazuje nazwa upoważnia do transportu w cysternach wszelkiego rodzaju substancji niebezpiecznych, łatwopalnych)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 1, (upoważnia do transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi)
 • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 7 (upoważnia do przewozu materiałów promieniotwórczych)

Jeżeli chcesz pracować jako kierowca cysterny i przewozić materiały niebezpieczne, łatwopalne jak np. paliwo musisz posiadać certyfikat ADR na cysterny.

 
 

Ile czeka się na zaświadczenie ADR

Jeśli zdasz egzamin, to ciągu 3 dni od dnia egzaminu, przewodniczący komisji przekazuje informacje o tym marszałkowi województwa, który wyda ci zaświadczenie ADR.
Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu na adres zamieszkania lub w urzędzie marszałkowskim (o ile taki sposób odbioru wcześniej zgłaszałeś)

 

Zaświadczenie ADR wzór

Certyfikat ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy.
Wzór zaświadczenia jest pokazany na zdjęciach powyżej, awers i rewers.

 

Spawacz - rodzaje pracy, metody spawania

Jak zostać spawaczem: kursy, certyfikaty – zarobki spawacza

Praca spawacza jest nie tylko jednym z najważniejszych zawodów w przemyśle, ale także jednym z najbardziej wymagających. Spawacze są odpowiedzialni za łączenie materiałów za pomocą różnych technik spawania. W tym Czytaj więcej…

Praca kierowcy C+E - sezonowość

Z czym i kiedy opłaca się jeździć – czyli sezonowość pracy kierowcy C+E

Branża transportowa jest jedną z najbardziej specyficznych. O powodzeniu prowadzenia firmy transportowej, a także godzinach pracy kierowców C+E, decyduje w dużej mierze tzw. sezonowość pracy kierowcy C+E. To wtedy obserwujemy Czytaj więcej…

Kierowca skoczek – co warto wiedzieć o takim trybie pracy?

Kierowca skoczek – co warto wiedzieć o takim trybie pracy?

Poszukując informacji na temat pracy skoczka w firmach transportowych, możesz spotkać się z opiniami, że jest to zajęcie dla młodych i niedoświadczonych kierowców, w dodatku słabo wynagradzane. Nic bardziej mylnego. Czytaj więcej…

Niemcy, Polska - w którym kraju opłaca się meldunek

Pracujesz w Niemczech, mieszkasz w Polsce – sprawdź w którym kraju meldunek Ci się opłaca

Praca Niemcy — Grenzpendler. Pracowników, którzy większą część swoich dochodów osiągają w Niemczech, ale dom rodzinny posiadają w Polsce określa się mianem pracowników transgranicznych — Grenzpendler. Pracowników takich nie obowiązuje nakaz meldunkowy Czytaj więcej…

Ile zarabia kierowca w Niemczech?

Ile zarabia zawodowy kierowca ciężarówki?

Zarobki kierowcy TIRa w Niemczech Ile zarabia kierowca zawodowy w Niemczech? Czy w innych krajach Europy zarobki kierowcy ciężarówki mogą być wyższe? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym Czytaj więcej…

Uprawnienia kierowcy zawodowego Kod 95 w prawie jazdy

KOD 95 – uprawnienia kierowcy zawodowego

Rozpoczęcie kariery zawodowego kierowcy wiąże się z koniecznością uzyskania licznych pozwoleń i uprawnień – podstawowym warunkiem jest oczywiście posiadanie prawa jazda odpowiedniej kategorii. To jednak nie wszystko, co musi posiadać Czytaj więcej…