KOD 95 – uprawnienia kierowcy zawodowego

Rozpoczęcie kariery zawodowego kierowcy wiąże się z koniecznością uzyskania licznych pozwoleń i uprawnień – podstawowym warunkiem jest oczywiście posiadanie prawa jazda odpowiedniej kategorii. To jednak nie wszystko, co musi posiadać przyszły kierowca. Zobowiązany jest on do ukończenia odpowiednich kursów, po których ukończeniu otrzyma właściwy wpis w dokumentach. Taki wpis nazywany jest Kodem 95. Czym on jest i jak go uzyskać?