Karta kierowcy – ważne informacje

Obowiązek względem posiadania ważnej Karty kierowcy wypływa z przepisów Rozporządzenia Parlamentu I Rady (UE) NR 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Zgodnie z wytycznymi, Kartę kierowcy wydaje się dla każdego kierowcy wykonującego przejazdy samochodem z tachografem cyfrowym (gdy dopuszczalna masa pojazdu przewyższa 3,5 tony dla przewozu towarów lub gdy samochód jest zarejestrowany do transportu ludzi w liczbie większej, niż 9 razem kierowcą).