Agencje pracy – jak sprawdzić ich wiarygodność?

Agencje pracy zajmują się odpłatnymi usługami doradczymi na rzecz pracodawców. Prowadzą analizy stanu zatrudnienia u pracodawców, pomagają w określaniu umiejętności zawodowych u pracowników, a także ich predyspozycji do wykonywania konkretnej pracy. Do ich zadań należy także wsparcie w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, jak również udzielanie porad przy zatrudnianiu kandydatów na stanowiska, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych.